About the Thruxton category

Thruxton Bonneville, 900, 1200